Maine Coon  Cattery       MANJUSHRI COON

 
 

Back                                        Testen Dioniek Fire Flame (Fleur)

 

 

                                                        

                                                                                              Hcm echo dec. 2019 normaal, mei 2021 normaal, maart 2023 normaal

                                                                                              Hcm DNA- N/N

                                                                                              Sma - N/N

                                                                                              PKD  dec. 2019 normaal

                                                                                              PL dec.2019 normaal

                                                                                              HD- dec. 2019 links normaal/ rechts normaal

                                                                                              PK def- N/N

                                                                                              FIV/FELV  N/N juni 2019

                                                                                              Geen navelbreuk   december 2020

                                                                                              Bloedgroep-N/N